Image by Anthony Tran

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna

Na Czym Polega?


W Psychoterapii po przez rozmowę i stosowanie odpowiednich interwencji terapeutycznych dążymy wraz z pacjentem do uzyskania zdrowia psychicznego i realizacji postawionych sobie celi.


W procesie psychoterapeutycznym poszerza się samoświadomość pacjenta, jest on w stanie lepiej zrozumieć swoje emocje, swój sposób myślenia i zachowania. Za czym idzie możliwość ich modyfikowania i zmiany. Psychoterapia pełni również rolę rozwoju jak i profilaktyki w zdrowiu psychicznym. Sprawność i równowaga psychiczna wzmacnia odporność na wszelkie  choroby i trudności pojawiające się w codziennym życiu.



Uniwersalność psychoterapii polega na tym, że może przynieść korzyści wielu ludziom, niezależnie od tego, jak różne są ich strapienia i kłopoty. Psycholog jest w stanie udzielić takiej pomocy, jakiej oczekują osoby, które trafiają do jego gabinetu. Niezależnie od tego, jak różna może być ich sytuacja wyjściowa i oczekiwane przez nich zmiany.

Cele Psychoterapii

Główne zadania psychoterapii to leczenie zaburzeń psychicznych

Nadrzędnym celem psychoterapii jest usunięcie lub ograniczenie przykrych dla człowieka symptomów będących przyczyną jego cierpienia, a także uruchomienie procesu tworzenia się zmian.


Jak Przebiega Proces


Psychoterapia rozpoczyna się od zawarcia kontraktu i ustalenia celu terapii. Na pierwszych spotkaniach terapeuta stawia diagnozę i przyjmuje pewien kierunek psychoterapii. W trakcie terapii uzyskiwany jest wgląd i zrozumienie źródła trudności. Osoba korzystająca z psychoterapii ma możliwość poznania i rozumienia siebie i swoich zachowań w różnych sytuacjach . Terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego - dwóch spotkań w tygodniu. Terapia trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.


Kto powinien zgłosić się do psychoterapeuty?!

Psychoterapia przeznaczona jest dla wszystkich osób które przeżywają pewnego rodzaju cierpienie psychiczne lub dyskomfort w następujących obszarach



  • niskie poczucie własnej wartości ( niska samoocena)

  • obniżony nastrój, brak odczuwania radości

  • depresyjność

  • lękliwość

  • nerwice, niepokój

  • trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych

  • bezsenność

  • objawy psychosomatyczne

  • zaburzenia odżywiania

 
photo-1525598912003-663126343e1f.jpg

KONTAKT

Rejestracja :

nr telefonu : 505 125 623

Mail: hubimprovement@gmail.com

505 125 623

Dziękujemy za przesłanie!