top of page

Efektywność pracownika warunkowana komfortem i zdrowiem psychicznym

Oferta Wsparcia Psychologiczno - Psychoterapeutycznego Dla Pracowników

Na czym polega? Jak to wygląda?


Sesja Psychoterapii Indywidualnej:

Ma na celu podjęcie pracy nad zrozumieniem siebie – wgląd, świadomość przeżywanych emocji, wnikliwe przyglądanie się mechanizmom funkcjonowania i uświadomienie sobie co jest przyczyną eskalacji emocji jest pierwszym krokiem do uzyskania szeroko pojętej satysfakcji i komfortu zdrowia psychicznego.


Taki też proces zachodzi podczas spotkań z psychoterapeutą. Poprzez zrozumienie siebie po nabywanie umiejętności rozpoznawania i regulacji własnych emocji do komfortu zdrowia i satysfakcji. W tym celu wykorzystywane są metody terapii poznawczo- behawioralnej jak i metod coachingowych służących do samorozwoju.Sesja Psychoterapii Grupowej:

Ma charakter spotkań grupowych raz/ dwa razy w tygodniu. Podczas owych spotkań stawiamy na rozwój komunikacji, efektywności przekazywania informacji. Odbioru informacji zwrotnych, regulacji emocji, świadomości iż odbiór jest zależny od naszej indywidualnej interpretacji, zrozumienie perspektywy drugiej osoby, podejmujemy pracę nad oczekiwaniami w stosunku do innych jak i samych siebie. W procesie dążymy do wzmacniania poczucia własnej wartości, radzenia sobie z trudnymi emocjami, działaniem pod presją czynników stresogennych, radzeniem sobie ze stresem czy też trudnymi zdarzeniami dnia codziennego.

Tendencja do tłumienie napięcia, stresu, który jest nieodłącznym elementem dnia codziennego. Brak umiejętnego radzenia sobie z odczuwanymi emocjami nie tylko destrukcyjnie wpływa na komfort psychiczny ale również blokuje samorozwój, kreatywność jak i efektywność wykonywanej pracy.Bo niemożliwe jest kreatywne przekraczanie granic swoich możliwości bez zaspokojonych podstawowych potrzeb bezpieczeństwa , zrozumienia siebie swoich emocji, niepokojów poprzez świadomość pragnień i motywacji.


pozdrawiam serdecznie

psycholog, psychoterapeuta Klaudia Put

38 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page