top of page

Psychologia InwestowaniaJak działa mózg inwestora? Jak zarządzać jego funkcjami aby podejmować racjonalne decyzje i zarabiać?
Psychologia inwestowania jest obszarem psychologii, która skupia się głównie na pracy i funkcjonowaniu procesów poznawczych w mózgu. Kluczowym jest skupienie się i rozwijanie funkcji monitoringu naszej psychiki, ponieważ to ona determinuje nasze samopoczucie, wpływa na odczuwane emocje, oczekiwania czy obawy . Rynkami inwestycyjnymi władają głównie emocje związane ze strachem ( obawą) i chciwością ( oczekiwaniem zysku).

Wspomniana chciwość pobudza neuroprzekaźniki w taki sposób iż mechanizmy psychiczne człowieka popędzają do nieustannej aktywności. Uruchamia się syndrom chęci pozyskiwania ,, wciąż więcej”, brak samokontroli, pohamowania impulsów przyczynia się do destrukcyjnego sposobu podejmowania decyzji a w rezultacie strat.

Przeciwstawienie do chciwości działa strach. Jest on Odczuwalny w sytuacji zagrożenia utratą inwestycji. Naturalny sposób myślenia i kierowania procesami w mózgu prowadzi do podejmowania decyzji na zasadzie uśrednianie straty i nadziei, że trend się odwróci. Nie zawsze tak się dzieje co wyzwala jeszcze większy stres i nakład trudnych emocji, które przyczyniają się do podejmowania nieracjonalnych impulsywnych decyzji.


Podstawową kwestią, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu, jest zdanie sobie sprawy z siły emocji na nas oddziaływujących. Kiedy to sobie uświadomimy wówczas wiemy, że to psychologia kieruje naszymi decyzjami, nie zaś tak jakby do tej pory mogło się wydawać, nasz racjonalny umysł. Dlatego takie istotne jest by kontrolować emocje, myśli i wpływać na racjonalne podejmowanie decyzji. Pierwszym krokiem może być założenie dziennika tradera, który następnie uzupełniamy o argumenty naszych decyzji inwestycyjnych.Funkcjonowanie mózgu w stresie

Stres jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Nie możemy go wyeliminować, aczkolwiek możemy nauczyć się efektywnego funkcjonowania akceptując ten stan owego pobudzenia.

Ciało migdałowate pełni specjalną funkcję a zatem odbiera impulsy z zewnątrz jak i narządów wewnętrznych i reaguje w określony sposób. Kiedy ciało migdałowate oceni, że zaistniało zagrożenie ( np. spadek akcji na giełdzie) uruchamia ,, alarm” wykorzystując do tego hormony i neuroprzekaźniki, związki chemiczne przenoszą sygnały pomiędzy neuronami. Zaistniały proces powoduje w organizmie zmiany fizjologiczne które prowadzą do ucieczki bądź walki.


Jak stres wpływa na podejmowane decyzję inwestorskie?

Hormon stresu ( kortyzol ) wpływając na procesy neuro mózgowe działa pobudzająco, dodaje energii i mobilizuje do podejmowania wyzwań, radzenia sobie z trudnościami. Jednak gdy oddziaływanie wspomnianego kortyzolu na organizm jest chroniczne, trwa dłuższy okres czasu te same hormony mogą doprowadzić do zniekształceń poznawczych, katastroficznego myślenia czy błędnych nieracjonalnych decyzji.

Zauważasz u siebie owy schemat?

Panikę, nieracjonalne decyzje, impulsywne zachowania w sytuacji zagrożenia, w sytuacjach niepewności wyzwalających stres i strach przed stratą inwestycyjną?

Kluczową jest świadomość i chęć pracy nad sobą. Ciało jak i umysł posiadają niezwykłą zdolność samoleczenia.Jak Wpływać Na Pracę Mózgu?

Mózg ma funkcje samoregeneracji, dzięki procesom neuroplastyczności mogą powstawać w nim nowe neurony oraz świeże produktywne drogi nerwowe, które wspomagają jasne, konstruktywne myślenie.

Wykorzystując moc kory przedczołowej możesz uspokoić ciało migdałowate co daje w efekcie rozważniejsze i efektowniejsze funkcjonowanie w sytuacjach stresogennych.

To właśnie kora przedczołowa odpowiada za zdolność do myślenia i rozwiązywania trudności. Pełni funkcję podzielności jednocześnie uważność bieżącej sytuacji w połączeniu z analizą wcześniejszych doświadczeń daje możliwość podejmowania konstruktywnych decyzji.


Gdy w twoim życiu pojawiają się stresory, zmysły ( wzroku, słuchu) przesyłają informację zarówno do ciała migdałowatego jak i kory przedczołowej. I tylko w pełni wysoko funkcjonująca kora przedczołowa z solidnymi drogami nerwowymi daje możliwość sprawnej komunikacji z ciałem migdałowatym jak i innymi strukturami mózgu i podejmowanie słusznych decyzji wpływających na zyski zarówno w życiu jak i inwestycjach. Jeśli wspomniane procesy są poprawne, kora przedczołowa przejmuje kontrolę, wspomaga wyciszenie uczucia paniki i wpływa na mądre i strategiczne podejmowanie decyzji


Zniekształcenia Poznawcze

Nieracjonalne decyzje podejmowane w stresie rujnują twój kapitał

Na czym należy się skupić pracując nad kształtowaniem Mózgu Odpornego Na Stres?

Najefektywniejsza okazuje się psychoterapia, pracując z psychologiem w efekcie:

 • opanowujesz nieprzydatne reakcje takie jak unikanie lęku

 • pracujesz nad zwiększeniem jasności i koncentracji w procesach myślowych

 • zyskujesz poczucie kontroli w adekwatnym wymiarze

 • podejmujesz pracę nad samo współczuciem, uważnością która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu efektywnej pracy procesów mózgowych.

Program Kształtowania Pracy Mózgu

Jak nabywać umiejętności radzenia sobie ze stresem, podejmować racjonalne decyzje i zarabiać

Oto kilka ćwiczeń które mogą okazać się przydatne w kształtowaniu plastyczności procesów mózgu


Świadomość - zrozumienie co Cię stresuje spróbuj skupić się nad sytuacją stresującą - ważnym wydarzeniu życiowym, kłopotach, traumie. Na osobnej kartce opisz tę sytuację. Zastanów się jakie aspekty najbardziej Cię stresują i dlaczego. Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania

Jakie uczucia wyzwala owa sytuacja? Co czujesz? ( Strach, Złość, Smutek..)

 • Jakie rzeczywiste bądź potencjalne straty wiążą się z tą sytuacją? Oceń prawdopodobieństwo ich wystąpienia? Określ poczucie kontroli - nad czym możesz mieć kontrolę?

 • W jakim stopniu jesteś w stanie ją zaakceptować i te aspekty owej sytuacji nad którą nie masz kontroli?

 • Co możesz zrobić z tematami na które masz wpływ?

 • Zastanów się nad przeżywanymi emocjami jak one na Ciebie wpływają?

 • Jakie decyzje podejmujesz pod ich wpływem?

 • Oceń swoje umiejętności w zakresie asertywności, zarządzania czasem.

 • Zastanów się czy oddziaływują na Ciebie jeszcze inne stresory które utrudniają podejmowanie racjonalnych decyzji, pozbawiają energii.

 • Jakiej pomocy potrzebujesz? Co ułatwiłoby Ci poradzenie sobie z zaistniałymi stresorami bądź ich skutkami emocjonalnymi. Np. możesz potrzebować pomocy praktycznej, informacji, zasobów czy też wsparcia emocjonalnego

 • Podejmij działanie nad refleksją nad określeniem pozytywnego znaczenia lub wyzwania jakie może wytworzyć zaistniała sytuacja

Udzielenie odpowiedzi na podane pytania dadzą możliwość ustalenia odczuć w związku z konkretnymi stresorami? Określenia przyczyny stresu danej sytuacji oraz własnych zasobów ( co może pomóc sobie z nią poradzić).

Dzięki procesowi analizy stresorów w sposób logiczny, wyodrębniania jego poszczególnych aspektów jak i sposobów postępowania wykorzystujemy korę przedczołową do opanowania reakcji stresowej ciała migdałowatego w celu zaprzestania poddawania się lękom i natłoku emocji.Tylko poprzez zrozumienie działania procesów psychiki mamy możliwość nabywania umiejętności zarządzania i kierowania nimi. Nabycie umiejętności zarządzania i kierowania emocjami jest fundamentalne do podejmowania efektywnych decyzji.


pozdrawiam serdecznie psycholog, psychoterapeuta Klaudia Put


23 wyświetlenia0 komentarzy

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page