top of page

Psychoterapia Par - Nie zasługuj na miłość

Zaktualizowano: 12 cze 2023

Związek dwojga ludzi to dynamiczna i złożona relacja, która naturalnie wiąże się z podzielnością zdań, odmiennymi punktami widzenia i innymi odczuciami.


Jedną z głównych przyczyn tych konfliktów są schematy i tryby, które wynosimy z dzieciństwa. Często nieświadomie odtwarzamy wzorce zachowań, które wykształciliśmy w naszej przeszłości. Jednak rozumienie tych mechanizmów i świadome radzenie sobie z nimi może pomóc nam budować zdrowe i trwałe związki. Oto kilka istotnych aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Samoświadomość: Kluczem do rozwiązywania konfliktów wynikających z naszych dziecięcych schematów i trybów jest rozwinięcie samoświadomości. To oznacza, że musimy zastanowić się nad naszymi reakcjami i zachowaniami w związku, a także zidentyfikować, jakie wzorce wynosimy z przeszłości. Czy powtarzamy te same schematy? Jakie doświadczenia z dzieciństwa wpływają na nasze relacje partnerskie? Czy nie próbuje zaspokajać jakiś potrzeb z dzieciństwa? Bycie świadomym tych wzorców daje nam podstawę do dalszej pracy nad nimi.

 2. Komunikacja: Otwarta i empatyczna komunikacja jest kluczowa w rozwiązywaniu konfliktów. Ważne jest, abyśmy byli w stanie wyrazić swoje uczucia, potrzeby i obawy w sposób konstruktywny i nieagresywny. Niezbędne jest słuchanie partnera i próba zrozumienia jego punktu widzenia. Unikanie osądów i krytyki oraz skupianie się na wspólnym poszukiwaniu rozwiązań pomaga w pokonywaniu konfliktów wynikających z naszych schematów.

 3. Praca nad sobą: Rozpoznanie naszych dziecięcych schematów i trybów to pierwszy krok, ale ważne jest również podjęcie działań w celu ich przepracowania. To może obejmować indywidualną pracę nad sobą, jak również terapię partnerską. Bycie gotowym na refleksję nad swoimi przekonaniami, zmianę niewłaściwych zachowań i rozwijanie zdrowych nawyków może przynieść pozytywne rezultaty w naszym związku.

 4. Wypracowanie zdrowych strategii: Dążenie do budowania zdrowych strategii radzenia sobie z konfliktami jest niezwykle istotne. Może to obejmować rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, uczenie się technik rozwiązywania problemów, a także praktykowanie empatii i życzliwości wobec partnera. Wdrażanie tych zdrowych strategii przyczynia się do zmniejszenia konfliktów wynikających z naszych dziecięcych schematów.
Ważne jest, abyśmy pamiętali, że każdy z nas ma własne dziecięce schematy i tryby, które wynosimy z przeszłości. To naturalne i nieuniknione. Ważne jest jednak, jak radzimy sobie z tymi wzorcami. Świadomość i akceptacja naszych wewnętrznych ustawień systemowych stanowi kluczową rolę dla rozwoju i transformacji.

Podjęcie pracy nad sobą i radzenie sobie z tymi wzorcami wymaga czasu, cierpliwości i otwartości na zmiany. Terapia indywidualna lub terapia par może być cennym wsparciem w tym procesie. Współpraca z profesjonalistą pozwala nam zgłębić nasze dziecięce schematy, zrozumieć ich genezę i nauczyć się zdrowszych strategii radzenia sobie z konfliktami.

Konflikty w związku mogą być również okazją do większego zbliżenia się do naszego partnera. Wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb i rekacji sytuacjach trudnych.Poprzez otwartą rozmowę, dzielenie się swoimi emocjami i potrzebami, możemy tworzyć przestrzeń do wzajemnego zrozumienia i budowania więzi. Ważne jest, abyśmy byli gotowi na kompromisy, współpracę i wzajemne wsparcie. To pozwala nam wzrastać jako para i rozwijać się zarówno indywidualnie, jak i w relacji.

Konflikty wynikające z dziecięcych schematów i trybów nie muszą być czymś negatywnym. Są one naturalną częścią procesu wzrastania i uczenia się w relacji.

Zapamiętajmy, że każdy z nas ma swoje własne historie, które kształtują nasze oczekiwania i zachowania w związku. Ważne jest, abyśmy byli gotowi na introspekcję, rozmowę i rozwijanie zdrowych nawyków. Praca nad naszymi dziecięcymi schematami to nie tylko inwestycja w nasze związki, ale również w nas samych. Otwórzmy się na tę podróż wzrostu i odkrywania, by stworzyć trwałe, pełne miłości i wzajemnego wsparcia relacje partnerskie.


Co Jest Przyczyną Konfliktów?


Przyczyną problemów interpersonalnych są nieadaptacyjne strategie radzenia sobie, czyli sposoby reagowania, które nie przynoszą pozytywnych rezultatów w sytuacjach, z którymi spotykamy się na co dzień. Wiele z tych reakcji jest automatycznych i nieświadomych, a brak świadomości wpływa negatywnie na jakość naszych relacji oraz hamuje rozwój osobisty i związku.


Przykładem nieadaptacyjnej strategii radzenia sobie może być atakowanie drugiej osoby. Wyobraź sobie sytuację, w której ty i twój partner macie różne zdania na temat organizacji rodzinnego spotkania. Zamiast szukać kompromisu, reagujesz agresywnie, krytykujesz i oskarżasz swojego partnera o to, że nie dba o twoje potrzeby. Twój partner może wtedy czuć się atakowany i niezrozumiany, co może prowadzić do narastającego konfliktu i pogorszenia relacji.

Inną nieadaptacyjną strategią radzenia sobie jest wycofanie się. Przykładowo, podczas dyskusji o trudnej sprawie, ignorujesz krytykę, odmawiasz rozmowy, zmieniasz temat lub po prostu opuszczasz pomieszczenie. Twój partner może odczuwać frustrację i poczucie, że nie jesteś zaangażowany w rozwiązanie problemu. Brak komunikacji i niedostateczne wyrażanie swoich uczuć i potrzeb może prowadzić do wzrostu dystansu i pogorszenia jakości relacji.

Wiele z tych nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie wynika z naszych doświadczeń z dzieciństwa. Na przykład, jeśli jako dziecko musieliśmy podporządkować się woli dominującego rodzica, możemy przenieść tę strategię do dorosłego życia, poddając się w relacjach partnerskich. Podobnie, jeśli obserwowaliśmy atakujące zachowanie w naszej rodzinie, możemy automatycznie reagować atakiem w sytuacjach, w których czujemy się zagrożeni. W rezultacie, te nieadaptacyjne strategie stają się utrwalonymi wzorcami zachowań, które negatywnie wpływają na nasze relacje.

Jednak warto zauważyć, że te nieadaptacyjne strategie radzenia sobie mogą początkowo dawać pewne korzyści krótkoterminowe. Na przykład, atakowanie może sprawić, że czujemy się pewniej siebie lub zdobywamy kontrolę nad sytuacją. Wycofanie się natomiast może zapewnić nam tymczasową ulgę, gdy nie chcemy stawić czoła trudnościom. Niemniej jednak, na dłuższą metę te strategie prowadzą do problemów i utrudniają budowanie zdrowych i satysfakcjonujących relacji.
Aby rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie w relacjach partnerskich, ważne jest zdobycie wglądu w nasze nieadaptacyjne schematy i tryby reagowania. Możemy zacząć od świadomego rozpoznawania naszych automatycznych reakcji i zastanowienia się, czy są one naprawdę konstruktywne i służą naszym relacjom.

Przykładowo, jeśli zauważysz, że reagujesz agresywnie w sytuacjach konfliktowych, spróbuj zastanowić się, co stoi za tym atakiem. Czy może jest to wynik lęku przed odrzuceniem lub chęci dominacji? Zamiast atakować drugą osobę, możesz wypróbować inne sposoby komunikacji, takie jak wyrażanie swoich uczuć i potrzeb w sposób asertywny, szukanie kompromisów i poszukiwanie wspólnych rozwiązań.

Podobnie, jeśli skłonny jesteś do wycofywania się w trudnych sytuacjach, zastanów się, dlaczego to robisz. Czy unikasz konfliktu z obawy przed pogorszeniem relacji? Może czujesz się zagubiony lub niezrozumiany? W takiej sytuacji warto się skoncentrować na budowaniu umiejętności komunikacyjnych, które pomogą ci wyrazić swoje uczucia i potrzeby w sposób konstruktywny. Rozmowa i słuchanie drugiej osoby są kluczowe dla rozwiązania problemów i zbliżenia się w relacji.

Poza tym, warto być cierpliwym i wyrozumiałym wobec siebie i partnera. Zmiana nieadaptacyjnych schematów radzenia sobie zajmuje czas i wysiłek. Ważne jest, aby być świadomym swoich nawyków i stale pracować nad budowaniem zdrowych wzorców zachowań.

Podsumowując, rozpoznawanie nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie i dążenie do ich zmiany jest kluczowe dla budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji partnerskich. Praca nad świadomością siebie, umiejętność komunikacji i szukanie konstruktywnych rozwiązań mogą przyczynić się do rozwoju silnej i harmonijnej więzi z partnerem. Pamiętajmy, że każdy z nas ma swoje własne schematy i tryby wyniesione z przeszłości, ale to, jak sobie z nimi radzimy, zależy od nas samych i naszej gotowości do rozwoju i zmiany.

CO ROBIĆ?

Konieczne jest dokonanie zmiany w naszych strategiach radzenia sobie, jednak nie jest to zadanie łatwe, ponieważ te strategie mają swoje źródło w głębszych, podświadomych przekonaniach, znanych jako schematy. Schematy są głęboko zakorzenionymi przekonaniami dotyczącymi naszej tożsamości i relacji z innymi.

Oto kilka przykładów podstawowych schematów:

 1. "Ludzie zawsze mnie opuszczają."

 2. "Niebezpiecznie jest ufać innym."

 3. "Nie uda mi się."

 4. "Zadowoli mnie tylko najlepszy wynik."

 5. "Nie potrafię o siebie zadbać, potrzebuję kogoś, na kim będę mógł polegać."

 6. "Muszę funkcjonować na największych obrotach, błędy są niedopuszczalne."

Jeśli posiadasz takie schematy, czasami zaczynasz postępować zgodnie z nimi. To z kolei prowadzi do rozwinięcia nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie, które są trudne do wykorzenienia. Schematy nie tylko kierują twoim zachowaniem, ale również wpływają na sposób, w jaki interpretujesz zachowanie innych ludzi. Widzisz innych ludzi przez pryzmat swoich schematów, skupiając się na negatywnych słowach i działaniach.

Zrozumienie tych schematów i ich wpływu na nasze relacje jest kluczowe w procesie zmiany. Może to wymagać pracy z terapeutą lub coachem, aby zgłębić swoje podświadome przekonania i odnaleźć zdrowsze sposoby radzenia sobie. Pamiętaj, że proces ten wymaga czasu, samozrozumienia i zaangażowania. Jednak efektywna praca nad tymi schematami może przynieść znaczące korzyści, umożliwiając nam budowanie zdrowych i satysfakcjonujących relacji z innymi.

Oto 5 punktów o których warto pamietać dla szczęśliwych relacji z samym sobą jak i partnerem


 1. Daj sobie możliwość przeżycia

 2. Akceptuj emocje partnera

 3. Komunikujcie swoje potrzeby, daj sobie możliwość ich posiadania

 4. Nie zasługuj na uwagę na miłość - Nie musisz

 5. Bądź


zapraszam do współpracy

psycholog, psychoterapeuta Klaudia Put

123 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page