top of page

Ustawienia systemowe , czy systemy odpowiadają za Twoje życie?

Zaktualizowano: 5 cze 2023


Na czym polega terapia ustawień systemowychNa sesjach terapii ustawień systemowych mamy okazję zbadać swoje relacje, wzorce i dynamikę, która wpływa na sposób, w jaki odbiera świat, siebie i kształtuje relacje. Terapia ustawień systemowych jest unikalnym podejściem psychoterapeutycznym, które skupia się na zrozumieniu i uzdrawianiu systemów, w których działamy.

Podczas terapii ustawień systemowych psychoterapeuta i klient wspólnie badają interakcje, relacje i wzorce, które występują w różnych systemach, takich jak rodzina, praca, społeczność czy większe struktury społeczne. Terapeuta rozpoczyna od analizy kontekstu życia klienta, aby zidentyfikować istniejące wzorce i dynamiki systemowe.Wspólnie z klientem ustala się cele terapeutyczne, które mogą obejmować rozwiązanie problemów, poprawę relacji, zdrowie psychiczne i rozwój osobisty. Podczas sesji klient może korzystać z techniki konstelacji systemowych, które pomagają zobaczyć ukryte wzorce, lojalności, konflikty i dynamiki, wpływające na jego życie.

W trakcie terapii ustawień systemowych terapeuta pomaga klientowi uświadomić i zbadać różne aspekty systemowe, takie jak zasady, reguły, normy i role, które wpływają na jego życie. Poprzez głębsze zrozumienie tych wzorców klient może zidentyfikować ograniczenia, toksyczne wzorce i niewłaściwe lojalności, które przyczyniają się do trudności.

Jeśli w systemie zostaną odkryte traumy lub nieprzetworzone emocje, terapeuta skieruje klienta na drogę uzdrawiania.


Praca może obejmować terapię traumy przodków, identyfikację niewłaściwych lojalności i przetwarzanie nieprzetworzonych emocji w systemie. Terapeuta dostosowuje techniki terapeutyczne do indywidualnych potrzeb klienta, aby wspierać go w procesie uzdrawiania i rozwoju.


Terapia ustawień systemowych zapewnia klientowi przestrzeń do zrozumienia i przepracowania istotnych aspektów jego życia, umożliwiając głębsze połączenie ze sobą i otwierając drogę do zdrowszych relacji i lepszego samopoczucia.


Psychoterapeuta , Psycholog : Klaudia Put

34 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page