top of page

Zrozumienie Siebie To Szansa Na Szczęśliwe I Satysfakcjonujące Życie W Społeczeństwie

Zaktualizowano: 8 cze 2023Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju również mogą w pełni czerpać satysfakcje z życia w społeczeństwie.Osoby z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych ( ASD- autism spectrum disorder) zmagają się na co dzień z szeregiem trudności wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania. Swoisty odbiór rzeczywistości, spostrzegania, rozumienia siebie jak i innych utrudnia ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

Osoby z diagnozą spektrum autyzmu zmagają się z wieloma trudnościami i ograniczeniami każdego dnia. To jak widzą siebie i spostrzegają wiele sytuacji nie tylko wpływa na relacje interpersonalne ale również ma swój od wdzięk w zdrowiu psychicznym wpływając na nastrój i samopoczucie.

W celu zrozumienia siebie, wypracowaniu konstruktywnych sposobów radzenia a przede wszystkim zmiany dysfunkcji w myśleniu efektywna okazuje się psychoterapia.

Dysfunkcjonalny sposób myślenia wynika z niewłaściwego obrazu siebie, braku zrozumienia swoich emocji i tego co te emocje powoduje. Błędne przekonania na swój temat, zniekształcony odbiór innych i całej rzeczywistości wpływa destrukcyjnie na samopoczucie i funkcjonowanie jednostki.


Do najczęściej występujących zaburzeń osób z ASD należą trudności z wyrażeniem i interpretowaniem zachowań, brak rozumienia ironii, żartu i intencji wyrażanych przez drugą osobę, ograniczone umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania relacji społecznych.W funkcjonowaniu osób ze spektrum często pojawiają się kompulsje i uporczywości. Szczególnie zauważalne jest przywiązanie do rutyn oraz ograniczona elastyczność w myśleniu.


Co powoduje te trudności?

Za powstałe trudności odpowiedzialne są deficyty w tak zwanej teorii umysłu. Polegające na specyficznym odczytywaniu stanów emocjonalnych zarówno własnych jak i innych osób. Opisane powyżej trudności utrudniają funkcjonowanie danych osób w społeczeństwie jak i wpływają na ich samopoczucie i samoocenę. Osoby w spektrum często borykają się z obniżona samooceną i stanami depresyjnymi. W leczeniu i poprawie komfortu psychicznego efektywna jest psychoterapia poznawczo- behawioralna.Na czym polega psychoterapia?


Podczas psychoterapii poznawczo- behawioralnej modyfikujemy sposób myślenia i odbioru rzeczywistości poprzez zmianę błędnych przekonań odnośnie siebie, innych i rzeczywistości. Pracując nad redukcją zniekształceń poznawczych, które wpływają na owe przekonania.

Pierwszą zmianą jaką możemy dokonać u osób z ASD jest modyfikacja negatywnych przekonań o sobie, które wykształciły się wskutek porażek będących konsekwencją ograniczonych umiejętności społecznych.

Psychoterapia przyczynia się do podniesienia motywacji pacjenta do zmiany a w rozpoczętym procesie zaczyna on pracować nad swoimi trudnościami.


Osoby z ASD mają deficyty w rozumieniu emocji zarówno swoich jak i innych osób. W procesie psychoterapeutycznym mają możliwość uświadomienia sobie odczuwalnych stanów i nauki ich klasyfikacji. Owe osoby charakteryzuje dychotomiczne definiowanie własnych odczuć emocjonalnych. Rozpoczęcie ćwiczeń proponowanych w terapii pozwala lepiej zrozumieć emocje oraz powody ich występowania. Osoba będąca w terapii podejmuje również pracę nad nabyciem umiejętności radzenia sobie w owymi stanami emocjonalnymi, regulacją emocji i wypracowuje konstruktywny sposób reagowania na różnorodne sytuacje społeczne. Dzięki wypracowaniu tych umiejętności rozwijana jest również umiejętność rozumienia wpływu własnych zachowań na emocje wywoływane u innych osób, a co za tym idzie rozwijaniu empatii i mentalizacji.Zrozum Swoje Emocje a Tym Samym Zacznij Nad Nimi Panować


Osoba będąca w terapii wraz z psychoterapeuta wprowadza zmiany, które polegają na ograniczeniu bodźców eskalujących dane emocje oraz podejmuje pracę nad opracowaniem schematu radzenia sobie w owych sytuacjach. Tym samym minimalizowane są konsekwencję napadów złości czy lęku.


Życie osób w spektrum nie należy do najłatwiejszych, lecz dzięki podjętej pracy dane osoby mają możliwość wypracowania efektywnych sposobów funkcjonowania w świecie. Niwelując swoje ograniczenia i trudności.


Depresja, Nerwica Czy Zaburzenia Lękowy U Osób Ze Spektrum Autyzmu I Zespołem AspergeraOwe osoby nie tylko borykają się z trudnościami w rozumieniu sytuacji społecznych, rozpoznawaniu emocji czy schematycznością . Często dotykają ich również zaburzenia współistniejące takie jak zaburzeni depresyjne, lękowe czy obsesyjno-kompulsywne potocznie nazywanymi nerwica natręctw.


Psychoterapia poznawczo-behawioralna okazuje się skuteczna w leczeniu wymienionych zaburzeń. Zapobiega również ich nawrotom. Osoby z autyzmem oraz zespołem Aspergera, dobrze odnajdują się w u strukturalizowanej formie terapii. Dzięki konkretnej i precyzyjnej formie czują się pewnie i bezpiecznie co wzmacnia i rozwija relacje terapeutyczną która jest fundamentalną w efektywnej terapii. Regularnie stosowana psychoedukacja zaś umożliwia poznanie i zrozumienie swojego zaburzenia, co za tym idzie szybsze zrozumienie i uporanie się z zaistniałymi trudnościami. Natomiast wdrażane techniki oparte na eksperymentach behawioralnych, które umożliwiają pacjentowi konfrontację ze swoimi lękami oraz stopniowe ich pokonywanie, dają szansę rozwinąć umiejętności społeczne w praktyce oraz wzmocnić motywację do zmiany.


,, Trudności są po to by je zwalczać, a życie by czerpać z niego satysfakcję i radość"autor: psycholog, psychoterapeuta Klaudia Put

100 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page