Image by Charlein Gracia

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Na czym polega psychoterapia dzieci i młodzieży?!

Psychoterapia dzieci i młodzieży ma formę pracy indywidualnej. Wykorzystując naturalność i spontaniczność młody człowiek ma możliwość przekazania ważnych dla niego spraw i trudności z którymi się boryka. Poprzez rozmowę i zabawę terapeuta ma możliwość zaobserwowania sposobu przeżywania i sposobów radzenia sobie z trudnościami . Poprzez budowanie zaufania i relacji między dzieckiem a terapeutą możliwa staje się praca nad zmianą odnośnie sposobu myślenia przeżywania i funkcjonowania w społeczeństwie. Psychoterapeuta ma możliwość kontrolować i blokować niekorzystne emocje które wpływają na rozwój dziecka.


Jak wygląda proces ?!

Proces terapeutyczny rozpoczyna się od konsultacji z rodzicem/ opiekunem w celu zapoznania się ze zgłaszanym problemem oraz ustalenia oczekiwań i celu terapii. Na pierwszych sesjach formułowana jest diagnoza, a przede wszystkim nawiązywana jest relacja i kontakt z dzieckiem.


W ŻYCIU DZIECKA MOŻE POJAWIĆ SIĘ TRUDNOŚĆ Z KTÓRYM RODZIC NIE ZAWSZE POTRAFI SOBIE PORADZIĆ SAMODZIELNIE

Kto powinien udać się do psychoterapeuty?!

Zapraszamy młode osoby borykające się z :

 • nieśmiałością (tzw. fobia społeczna),

 • brakiem akceptacji ze strony rówieśników,

 • nadmierną lękliwością,

 • trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami                        

 • zachowania agresywne i impulsywne,

 • nadpobudliwość psychoruchowa,

 • objawy psychosomatyczne,

 • uzależnienie od komputera,

 • trudnościami szkolnymi oraz wychowawczymi,

 • myślami bądź próbami samobójczymi,

 • zaburzeniami jedzenia

 • innymi problemami okresu dojrzewania.

 
photo-1525598912003-663126343e1f.jpg

KONTAKT

Rejestracja :

nr telefonu : 505 125 623

Mail: hubimprovement@gmail.com

505 125 623

Dziękujemy za przesłanie!