top of page
photo-1493770348161-369560ae357d.jpg

Terapia Zaburzeń Odżywiania

Konsultacje Psychodietetyczne

Na czym polega ?

Praca z psychodietetykiem to proces podczas którego pracujemy nad kształtowaniem racjonalnych nawyków żywieniowych. Zmiana wizerunku zewnętrznego ale przede wszystkim świadomość i zmiana wewnętrzna. Kluczowa jest edukacja w zakresie zasad zdrowego, prawidłowego odżywiania, która da możliwość nabycia umiejętnego, samodzielnego dokonywania prawidłowych wyborów żywieniowych. Psycholog pomaga w kształtowaniu zdrowej relacji nie tylko z jedzeniem a również z samym sobą. Wyznaczanie celów, poznanie mechanizmów swojego zachowania pomoże w motywacji i utrzymaniu wdrażanej diety.


Konsultacje mają na celu :

- wzmacnianie motywacji w zmianie nawyków żywieniowych,
– nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, które towarzyszą tej zmianie,
– nabywanie umiejętności radzenia sobie z lękiem, które hamuje działania w kierunku uzyskania prawidłowej masy ciała,
– prace nad błędami w myśleniu i błędnymi przekonaniami,
– wzmocnienie samooceny i sposobu postrzegania własnego ciała.

Psychoedukacja, wspólne rozplanowanie spersonalizowanego planu żywienia i regularna obserwacja zachowań reakcji emocjonalnych i fizjologicznych organizmu pozwoli na osiągnięcie postawionych sobie celi.

Główny Cel:

Celem jest odzyskanie kontroli nad zachowaniami prowadzącymi do niewłaściwej wagi a nie sama zmiana masy ciała.

Koncentrujemy się na roli czynników psychologicznych w procesie zmiany nawyków żywieniowych, pomagamy zachować równowagę podczas procesu, eliminujemy pojawiające się trudności w utrzymaniu prawidłowej masy ciała i odnaleźć się w nowej rzeczywistości po zakończeniu procesu zmiany.

Kto Powinien Udać Się Na Konsultacje:

Konsultacje psychodietetyczne to spotkania dla osób, które:

  • są na "nieustannej" diecie i nie osiągają założonych efektów,

  • pragną zrealizować wyznaczone sobie cele lecz brakuje im motywacji

  • chcą wzmocnić poczucie własnej skuteczności,

  • chcą pracować nad regulacją emocji i dzięki temu przejąć kontrolę nad żywieniem i

  • osiągnąć satysfakcjonującą i zdrową sylwetkę

  • chcą zmienić utrwalone złe wzorce żywieniowe swoje lub swojego dziecka,

  • nie mają motywacji do długofalowej zmiany i uprawiania aktywności fizycznej

  • borykają się z zaburzeniami odżywiania takimi jak : otyłość, objadanie, anoreksja, bulimia czy ortoreksja

Nie ma trudności nie do rozwiązania, nie ma celu nie do osiągnięcia – kluczowym jest dobry plan i wytrwałość.Jeśli brakuje Ci motywacji do rozpoczęcia walki o lepszą, zdrowszą wersje siebie to konsultacje i praca z psychodietetykiem jest czymś dla Ciebie.Psychodietetyka to nie tylko dieta lecz to praca polegająca na budowaniu wewnętrznej siły, motywacji do zmiany nawyków żywieniowych i wytrwałości w tej zmianie.Image by Melinda Gimpel

Kontakt

nr telefonu : 505 125 623

Mail: hubimprovement@gmail.com

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page